stress og angst

Stress er meget aktuelt i øjeblikket, især blandt den unge del af befolkningen. Mange unge oplever stress-sammenhænge, der gør dem angste. Så angste endda, at de ikke kan gå i skole.

Hvis vi et øjeblik skal vende blikket på selve begrebet stress, så er det jo ikke en egentlig diagnose. Som vi før har været inde på, så er stress en overbelastningstilstand, som belaster krop, sind og psyke. Når man får stress, kan det udvikle sig til en alvorlig tilstand med angst og handlingslammelse. Men på den lange bane kan stress ikke skade dig i form af f.eks. demens eller andre sygdomstegn.

I det offentlige rum er der efterhånden stor enighed om, at vi skal tage stress alvorligt og forebygge, hvor vi kan. Det vil sige, at vi skal reducere stressorer af væsentlig karakter. Som stress-coach kan jeg derfor ikke lade være med at undre mig over, at en af de første anbefalinger fra regeringens stresspanel var at afskaffe Forældreintra. Du kan læse artiklen her, hvis du vil vide mere om sagen.

De unge føler større krav i dag

Overbelastninger er ofte en ganske alvorlig og sammensat historie. Hos de unge ses det ofte ved, at de har mange krav i skolen, på arbejdet og privat, som de føler, de ikke kan leve op til. 

De unge skal i dag præstere meget mere, og de skal indgå i flere sammenhænge end tidligere. Derfor virker det meningsløst at bringe et emne som Forældreintra på banen. Dette forum burde man nemt kunne få hjælp til at mestre. Og sammen kunne man luge ud i relevant/ikke relevant kommunikation. Forældreintra kunne netop være et forum for at samtale og hjælpe de unge mennesker.

Stress og angst skal forebygges hos de unge

I min optik er det vigtigt at forebygge stress og angst hos de helt unge.

Hvordan kan de blive bedre til at mestre egen livssituation og blive mere afslappede i forhold til egne forventninger og samfundets krav? De voksne må påtage sig ansvar for at samtale og bringe budskabet til de unge om at finde ro og balance i deres liv.

Vi skal passe på vores guld, der er de unge.

Kh. Kathrine