Integral sexolog

Jeg har holdt en længere pause på min blog mest for at koncentrere mig om min nyeste uddannelse som integral sexolog.

Jeg mangler nu kun ét modul og har lyst til at dele nogle af de spændende ting her på bloggen. Jeg har tidligere skrevet et indlæg om uddannelsen, som du kan finde her: Integral sexologi: Min nye uddannelse

Uddannelsen som integral sexolog

Denne uddannelse i integral sexologi drejer sig ikke kun om de kropslige og følelsesmæssige dilemmaer. Men også om hvordan man oplever sig selv som intellektuelt og spirituelt væsen, samt hvilke skygger – både negative og positive – man kan bære med sig. Altså hvilken bagage bærer du med? For det afspejler sig jo ofte i seksualiteten.

Jeg vil fremadrettet prøve at lave nogle spændende indlæg om nogle af emnerne. Naturligvis mest om noget af det, som jeg finder mest interessant.

Hvilket niveau taler vi ud fra?

Vi har blandt andet beskæftiget os med at finde ud af, hvor folk taler ud fra. Her taler man om seks niveauer:

  1. Floor  
  2. Behavior  
  3. Skill  
  4. Values  
  5. ID  
  6. Spirit

Floor
Man kan tale ud fra niveau ”Floor”, som symboliserer at man taler om det jordnære, som sin bolig, sin bil, sin arbejdsplads og i seksuel sammenhæng – sin krop. Dette niveau handler om tid og rum.

Behavior
Det næste niveau er ”Behavior” eller adfærd, som vi kalder det på dansk. Her handler det om at finde ud af, hvordan personen taler om sin adfærd. Vi foretager os jo hele tiden noget fysisk, følelsesmæssigt og mentalt. Det handler om vores adfærd, når vi føler, tænker og foretager os noget praktisk. Det drejer sig om, hvad du gør.

Skill
Vi kan også tale og definere os selv stærkt ud fra ”Skill” eller vores evner. Det kan være vores faglige emner. Alt dette vi evner, hænger sammen med vores tillærte færdigheder, som er tillært igennem hjerne- og nervesystem. Alt hvad vi gør, udspringer af tanker eller strategier, vi lægger. Vores strategier lægger vi ud fra hvilke færdigheder og evner, vi har.

Values
Et niveau højere i dette udviklingsspor er vores ”værdier”, eller det vi tror om os selv, og det vi vil kæmpe for. Vores overbevisninger og motivationsfaktorer der gør, at vi har lyst til at udvikle evner og færdigheder yderligt. Værdierne er meget vigtige for at forstå sig selv og opleve en drivkraft i livet. Det kan være vigtigt for dig at gøre dig klart, hvad der føles værdifuldt og værdiløst for dig.

ID
Et yderligere vigtigt niveau er ens identitet. Hvis vi ikke ved hvem vi er, eller hvad der er vigtigt for os, kan det være svært at sætte grænser for andre. Det bliver svært at vide, hvad man har som egne behov, og hvornår det er andres behov, man forsøger at dække. Der kan komme livssituationer, hvor ens identitet kan synes forandret som ved fyring eller overgang til pensionistliv. Her får man så en opgave i at finde sin nye identitet.

Spirit
Det øverste niveau i denne udviklingsstige er det spirituelle niveau. Nu kan det godt være at du tænker, nu bliver hun for højtravende. Men prøv at tænke på situationer, hvor du har oplevet, at en og en er mere end to. Situationer hvor du har talt med nogen og noget ganske magisk er blevet resultatet. Eller hvor du har holdt en, måske et barn, i hånden og noget helt vidunderligt og ubeskriveligt kommer ind over dig. Det er noget af det, der også kan opleves i meditation og bedst i grupper. Eller magien kan for nogen opnås ved bøn eller slet og ret ved at sidde op opleve naturens under, et stille sted ved skov, vand eller i bjergene. Når man oplever dette, får man oplevelsen af at der er noget der er større end en selv. Her handler det om ”vision” og ”transmission”.

Jeg håber, at du kan få noget ud af disse tanker og refleksioner. Det har været en stor inspiration for mig at gå på jagt i at finde ud af, hvor folk taler ud fra. Og selvfølgelig se, at de fleste taler ud fra mange af niveauerne.

Kh. Kathrine